Polski English

Strona główna

Bieżące projekty

JSW Koks S.A.

Modernizacja Przemiałowni węgla w Koksowni Przyjaźń

Informacja fundusze EU
  • Przedsiębiorca PPUH COMSTAL Adam Gołąb otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
  • Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
  • P.P.U.H. COMSTAL Adam Gołąb | ul. Marcina Kasprzaka 74C, 41-303 Dąbrowa Górnicza | tel./fax +48 32 330 97 01 | e-mail: comstal@comstal.com.pl | NIP 625-127-99-13 | REGON 278335357 | Created by Witold Pacut