Polski English

Działalność

Działamy w następujących dziedzinach

  • Projektujemy konstrukcje stalowe, zbiorniki, kanały spalin, urządzenia energetyczne, fundamenty, inwestycje budowlano-przemysłowe,
  • Prowadzimy roboty ciśnieniowe.
  • Dokonujemy przeglądów kotłów energetycznych. Wykonujemy diagnostykę, pomiary i badania grubości rur kotłowych.
  • Remontujemy urządzenia pomocnicze kotłów.
  • Wykonujemy urządzenia energetyczne i konstrukcje stalowe.
  • Remonty i modernizacje układów nawęglania, podajników węgla, podajników żużla.
  • Instalacje elektryczne, kontrolno pomiarowe oraz automatyka.
  • Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
  • Wykonujemy usługi transportowe, usługi sprzętem budowlanym.
Informacja fundusze EU
  • P.P.U.H. COMSTAL Adam Gołąb | ul. Marcina Kasprzaka 74C, 41-303 Dąbrowa Górnicza | tel./fax +48 32 330 97 01 | e-mail: comstal@comstal.com.pl | NIP 625-127-99-13 | REGON 278335357 | Created by Witold Pacut