Polski English

Dla energetyki

Projektujemy, wykonujemy oraz montujemy

  • konstrukcje stalowe
  • zbiorniki
  • kanały spalin
  • urządzenia energetyczne
  • podajniki węgla: taśmowe, zgrzebłowe, ślimakowe
  • bunkry węglowe
  • zbiorniki na popiół i paliwa
  • instalacje odżużlania i odpopielania
Informacja fundusze EU